WELCOME TO KKC DIGITAL

18A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM
 

Ngày đăng tuyển: 27/11/2019


Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019

18A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM
 

Ngày đăng tuyển: 27/11/2019


Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019

18A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM
 

Ngày đăng tuyển: 27/11/2019


Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2019

LIÊN HỆ


Công ty KKC Digital

Địa chỉ: 18A/ 76 Nguyễn Thị Minh Khai,

Phường Đa Kao, Q1, TP. HCM

Điện thoại: 028 2253 8207

Email: info@kkcdigital.vn